უკან დაბრუნება Design Card

თუ გსურთ იყოთ გამორჩეული, შეგიძლიათ გახდეთ თქვენივე დიზაინით შექმნილი უნიკალური Visa Classic ბარათის მფლობელი. დიზაინისთვის შესაძლებელია გამოიყენოთ თქვენი გემოვნებით შერჩეული ფოტოსურათი ან გრაფიკული გამოსახულება

Design Card-ის შესაკვეთად ეწვიეთ ვებ-გვერდს designcard.vtb.ge, ატვირთეთ თქვენთვის სასურველი ფოტო ან შეარჩიეთ ნიმუში კატალოგიდან

ბარათის ტიპი

უკონტაქტო Visa Classic

მულტისავალუტო ანგარიში

GEL, USD, EUR, GBP, RUR 

ბარათის ვადა

2 წელი

ბარათის მომსახურების საკომისიო

წლიური 40 ლარი

საზღვარგარეთ თანხის განაღდება

0%

ანგარიშის გახსნა უფასო
ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 1 ლარი
ბარათის დამზადება უფასო
ბარათის მომსახურების წლიური საკომისიო 40 ლარი
ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას) 5 ლარი
მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე არ მოითხოვება
საკომისიო თანხის არასანქცირებულ გახარჯვაზე 0.1% ყოველდღიურად
განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკში ულიმიტოდ

ბანკომატებსა და სხვა ბანკების პოს ტერმინალებში

5000 ლარი

სავაჭრო და მომსახურების ობიექტების პოს ტერმინალებსა და ინტერნეტში

10 000 ლარი

თანხის განაღდება
ვითიბი ბანკში ლარში 0.6%, მინ. 1 ლარი
ვითიბი ბანკში უცხოურ ვალუტაში 0.6%
პარტნიორ ბანკში* პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
სხვა ბანკში საქართველოში/საზღვარგარეთ სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
თანხის განაღდება ბანკომატში
ვითიბი ბანკის ბანკომატში 0%
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში* 0%
სხვა ბანკის ბანკომატში საქართველოში 2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
სხვა ბანკის ბანკომატში საზღვარგარეთ*** 2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში საზღვარგარეთ** 0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR
უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო 0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0%

ანგარიშსწორება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მეტრო, ავტობუსები, საბაგირო)

მგზავრობის სტანდარტულ საფასურს + 0.10 ლარი

გადარიცხვები ანგარიშიდან
ბანკის შიგნით 0%
ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1%, მინ 1 ლარი
ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში 0.2%, მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
პინ კოდის შეცვლა 1 ლარი

პინ კოდის აღდგენა

1 ლარი

ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი უფასო
საერთაშორისო 50 USD კვირაში

კლიენტისთვის ბარათის მიწოდება კურიერის მეშვეობით

10 ლარი

* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი
*** გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საზღვარგარეთ ბანკომატით სარგებლობისას ყურადღებით გაეცნოთ ეკრანზე გამოტანილ ყველა საინფორმაციო ტექსტს მასზე დასტურის გაცემამდე. ბანკომატის მომსახურე მხარემ შესაძლოა ვითიბი ბანკისგან დამოუკიდებლად შემოგთავაზოთ განაღდების ოპერაციის განსხვავებულ ვალუტაში დამუშავება, განურჩევლად იმისა, თუ რა ვალუტას გასცემს ბანკომატი ფიზიკურად ან რა ვალუტა გაქვთ ხელმისაწვდომი ბარათზე. შემოთავაზებაზე თანხმობის დაფიქსირების შემთხვევაში, ოპერაცია დამუშავდება ბანკომატის მიერ განსაზღვრული კურსით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი ხარჯი
აქვე გაცნობებთ, რომ თანხის გასანაღდებლად ბანკების ფილიალში განთავსებული ბანკომატების გამოყენება მსგავსი შემთხვევის რისკს ამცირებს, თუმცა საბოლოოდ არ გამორიცხავს მას

  • უნიკალური დიზაინი
  • თანხის უფასოდ განაღდება ვითიბი ბანკის ბანკომატებში
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები