ინდივიდუალური სეიფები

გთავაზობთ ინდივიდუალური შემნახველი სეიფებით სარგებლობას:

  • მცირე სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა)  -  1 დღე - 0.8 ლარი, 1 თვე - 20 ლარი
  • დიდი სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა)  -  1 დღე - 2 ლარი, 1 თვე - 25 ლარი
  • მცირე სეიფი - 1 დღე - 0.7 ლარი 
  • საშუალო სეიფი - 1 დღე - 1 ლარი
  • დიდი სეიფი - 1 დღე - 2 ლარი
  • ექსტრა სეიფი - 1 დღე - 3 ლარი 

შესაძლებლობა გაქვთ უსაფრთხოდ და საიმედოდ შეინახოთ დოკუმენტები, თანხა, ძვირფასეულობა, აგრეთვე ყველა ის ნივთი, რომლის შენახვაც არ ეწინააღმდეგება ბანკის საფინანსო კომიტეტის მიერ დადგენილ წესს.
 

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები