ინდივიდუალური სეიფები

გთავაზობთ ინდივიდუალური შემნახველი სეიფებით სარგებლობას:

სეიფით სარგებლობის მინიმალური ვადა

14 დღე 

სეიფით სარგებლობის მაქსიმალური ვადა

შეუზღუდავი

სეიფის გასაღების დაკარგვის /დაზიანების საკომისიო

200 ლარი

მცირე სეიფი   (ცენტრალური ფილიალის გარდა)

1 დღე - 1 GEL, 1 თვე - 25 GEL
დიდი სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა) 1 დღე - 2.5 GEL, 1 თვე - 30 GEL
მცირე სეიფი 1 დღე - 1 GEL
საშუალო სეიფი 1 დღე - 1.5 GEL
დიდი სეიფი 1 დღე - 2.5 GEL

ექსტრა სეიფი

1 დღე - 3.5 GEL

შესაძლებლობა გაქვთ უსაფრთხოდ და საიმედოდ შეინახოთ დოკუმენტები, თანხა, ძვირფასეულობა, აგრეთვე ყველა ის ნივთი, რომლის შენახვაც არ ეწინააღმდეგება ბანკის საფინანსო კომიტეტის მიერ დადგენილ წესს.
 

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები