გადარიცხეთ თანხა ბარათიდან ბარათზე გადარიცხვა

 • გადარიცხე თანხა ნებისმიერი ბანკის ერთი ბარათიდან მეორე ბარათზე
 • გადარიხვა შესაძლებელია 24/7

გადარიცხე ბანკის ვებგვერდიდან ან MobilePay-ს აპლიკაციის მეშვეობით.

თანხის გადარიცხვა დაშვებულია ლარში, საქართველოში რეგისტრირებული ნებისმიერი ბანკის Visa-ს და Mastercard-ის ბარათებს შორის. 

გადარიცხვის შესასრულებლად მოითხოვება მხოლოდ შემდეგი რეკვიზიტები: 

 • გამგზავნის ბარათის 16 ციფრიანი ნომერი, 
 • მოქმედების ვადა
 • CVV2/CVC2 კოდი

მიმღების ბარათის შემთხვევაში მხოლოდ - ბარათის 16 ციფრიანი ნომერი 
მიმღების ბარათზე თანხის ჩარიცხვის ვადა განისაზღვრება შემდეგნაირად:
გადარიცხვის დრო:

 • ვითიბი ბანკის ბარათებზე - მომენტალურად
 • სხვა ბანკების ბარათებზე - რამდენიმე წამიდან - 30 წუთამდე ინტერვალით*

*ჩარიცხვის დრო დამოკიდებულია მიმღების ბარათის ემიტენტ ბანკზე და იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება შეადგინოს მაქს. 2 სამუშაო დღე

ტრანზაქციის ვალუტა

GEL

Mastercard-ის ბარათებიდან გადარიცხვის ღირებულება

1%, მინ. 1 ლარი

Visa-ს ბარათებიდან გადარიცხვის ღირებულება

2%, მინ. 2 ლარი

 • ლიმიტი 1 გადარიცხვაზე – 1,500 ლარი
 • 1 დღის ლიმიტი გამგზავნის ბარათზე - 3,000 ლარი, მაქს. 4 ტრანზაქცია
 • 1 კვირის ლიმიტი გამგზავნის ბარათზე - 15,000 ლარი, მაქს. 15 ტრანზაქცია
 • 1 თვის ლიმიტი გამგზავნის ბარათზე - 30,000 ლარი, მაქს. 60 ტრანზაქცია


შენიშვნა: გადარიცხვა დაუშვებელია ვითიბი ბანკის საკრედიტო, შემნახველი, განვადების, აგრო და ბიზნეს ბარათებიდან. თანხის ჩარიცხვა დაუშვებელია ვითიბი ბანკის განვადების, აგრო და ბიზნეს ბარათებზე

ჩვენთან მარტივია - ვითიბი ბანკი

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები