უკან დაბრუნება კომბინირებული დაზღვევა

კომბინირებული დაზღვევა მოიცავს 3 სადაზღვევო პროდუქტის ერთობლიობას: 

  • უძრავი ქონების დაზღვევა
  • ავტომფლობელის პასუხისმგებლობის დაზღვევა მესამე პირების წინაშე
  • სიცოცხლის დაზღვევა

დაზღვევის პაკეტს სადაზღვევო კომპანია ევროინსი გთავაზობთ.
ვითიბიში გადახდის მოქნილი გრაფიკია - შესაძლებელია ტარიფის გადახდა ყოველთვიურად, ან კვარტალში ერთხელ.

წლიური სადაზღვევო ტარიფი:

სადაზღვევო ლიმიტი  "ა"

165 ლარი

სადაზღვევო ლიმიტი "ბ"

280 ლარი

სადაზღვევო პრემიის ვალუტა

 

ლარი

დაზღვევის ვადა 

 

12 თვე

დაფარული რისკები

ქონების დაზღვევა

10,000 ლარი 20,000 ლარი

MTPL

10,000 ლარი

20,000 ლარი

სიცოცხლის დაზღვევა

10,000 ლარი

20,000 ლარი

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები