უკან დაბრუნება პირადი ბანკირი

პირადი ბანკირი თქვენი სანდო პარტნიორი და შეუცვლელი დამხმარეა, რომლის მთავარი ამოცანა თქვენი კმაყოფილებისა და კომფორტის უზრუნველყოფაა.

პირადი ბანკირი ითვალისწინებს თქვენს ფინანსურ მოთხოვნილებებს, ზრუნავს თქვენი კაპიტალის შენარჩუნებასა და გაზრდაზე, თქვენი ოჯახის ინტერესების დაცვაზე, დაბანდებების სტრუქტურის ოპტიმიზაციაზე და ამასთან ერთად უზრუნველყოფს ოპერატიულ და მაღალხარისხიან ყოველდღიურ მომსახურებას.

პირადი ბანკირის მოვალეობებია: 

  • კომპლექსური საბანკო მომსახურების უზრუნველყოფა
  • დახმარება ოპტიმალური საბანკო და სადაზღვევო პროდუქტების შერჩევაში
  • რეკომენდაციის გაწევა თქვენი თავისუფალი სახსრების განთავსება-განაწილებაზე მაქსიმალური მოგების მისაღებად
  • აქტუალური ინფორმაციის მოწოდება პროდუქტებისა და მომსახურებების შესახებ
  • თქვენი ინტერესების წარმოდგენა ბანკში
  • დახმარება ფინანსური საკითხების გადაწყვეტაში
  • კონსულტაცია საგადასახადო და იურიდიულ საკითხებზე
  • სატელეფონო მხარდაჭერა თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ დროს
  • თქვენი თავდაჯერებულობისა და კომფორტის, კეთილდღეობისა და კმაყოფილების უზრუნველყოფა
ვალუტის კურსები