ბანკის რეკვიზიტები

სრული დასახელება სააქციო საზოგადოება “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”
დასახელება შემოკლებით სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”
იურიდიული მისამართი გ. ჭანტურიას ქ. 14, 0108, თბილისი, საქართველო
ელ. ფოსტა info@vtb.ge 
ვებ-გვერდი www.vtb.ge 
ტელეფონი (+995 32) 224 24 24  / *2424
საიდენტიფიკაციო კოდი 202906427
SWIFT კოდი UGEBGE22
ვალუტის კურსები