ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,8500 2,9200
USD RUR 58,4100 65,4100
USD AMD 448,3800 628,3800
USD CHF 0,9370 0,9970
USD TRY 5,8810 5,9810
EUR USD 1,0840 1,1340
EUR GEL 3,1350 3,2620
EUR RUR 62,7000 74,1360
EUR AMD 482,3080 724,8890
EUR CHF 1,0060 1,1410
EUR TRY 6,3210 7,2980
GBP USD 1,2830 1,3430
GBP GEL 3,6570 3,9220
GBP EUR 1,1210 1,2510
GBP RUR 73,1400 89,1360
GBP AMD 562,6150 871,5560
GBP CHF 1,1740 1,3720
GBP TRY 7,3730 8,7740
RUR GEL 0,0440 0,0500
AMD GEL 0,0045 0,0065
CHF GEL 2,8590 3,1163
CHF RUR 57,1800 70,8250
CHF AMD 439,8460 692,5110
CHF TRY 5,7640 6,9720
TRY GEL 0,4470 0,4960
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები