ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,6550 2,7850
USD RUR 25,6000 95,6000
USD AMD 432,0000 612,0000
USD CHF 0,8530 0,9130
USD TRY 17,6000 19,6000
EUR USD 1,0770 1,1070
EUR GEL 2,8740 3,0660
EUR RUR 26,3670 109,5000
EUR AMD 449,0630 713,0230
EUR CHF 0,8800 1,0540
EUR TRY 18,1900 29,2000
GBP USD 1,2370 1,2770
GBP GEL 3,2840 3,5560
GBP EUR 1,0710 1,2370
GBP RUR 30,1280 127,0000
GBP AMD 513,1250 826,9770
GBP CHF 1,0060 1,2230
GBP TRY 20,7850 33,8670
RUR GEL 0,0280 0,1090
AMD GEL 0,0043 0,0064
CHF GEL 2,9080 3,2650
CHF RUR 26,6790 116,6070
CHF AMD 454,3750 759,3020
CHF TRY 18,4050 31,0950
TRY GEL 0,1050 0,1580
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ვალუტის კურსები