ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,2600 3,3300
USD RUR 69,6700 76,6700
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,8590 0,9190
USD TRY 7,3520 7,4520
EUR USD 1,1890 1,2390
EUR GEL 3,9310 4,0660
EUR RUR 81,8960 94,5580
EUR AMD 531,2160 781,9230
EUR CHF 1,0140 1,1460
EUR TRY 8,6970 9,9900
GBP USD 1,3410 1,4010
GBP GEL 4,3720 4,6650
GBP EUR 1,0750 1,1870
GBP RUR 91,0830 108,4880
GBP AMD 590,8110 897,1150
GBP CHF 1,1280 1,3150
GBP TRY 9,6730 11,4620
RUR GEL 0,0430 0,0480
AMD GEL 0,0052 0,0074
CHF GEL 3,5470 3,8766
CHF RUR 73,8960 90,1530
CHF AMD 479,3240 745,5000
CHF TRY 7,8470 9,5250
TRY GEL 0,4070 0,4520
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები