ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,8400 2,9200
USD RUR 59,3500 66,3500
USD AMD 446,1500 626,1500
USD CHF 0,9540 1,0140
USD TRY 5,5770 5,6770
EUR USD 1,1010 1,1510
EUR GEL 3,1730 3,3130
EUR RUR 64,7550 77,0470
EUR AMD 488,1540 736,2220
EUR CHF 1,0370 1,1830
EUR TRY 6,0670 7,0490
GBP USD 1,2220 1,2820
GBP GEL 3,4700 3,7430
GBP EUR 1,0470 1,1800
GBP RUR 70,8160 87,0470
GBP AMD 533,8460 831,7780
GBP CHF 1,1340 1,3360
GBP TRY 6,6350 7,9640
RUR GEL 0,0430 0,0490
AMD GEL 0,0045 0,0065
CHF GEL 2,8010 3,0608
CHF RUR 57,1630 71,1810
CHF AMD 430,9230 680,1780
CHF TRY 5,3560 6,5120
TRY GEL 0,4700 0,5230
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები