ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,8050 2,9350
USD RUR 25,2000 95,2000
USD AMD 432,9000 612,9000
USD CHF 0,9330 0,9930
USD TRY 15,1800 17,1800
EUR USD 1,0530 1,0830
EUR GEL 2,9710 3,1600
EUR RUR 25,6120 105,3330
EUR AMD 436,9120 686,9570
EUR CHF 0,9440 1,1190
EUR TRY 15,3940 23,7590
GBP USD 1,2310 1,2710
GBP GEL 3,4530 3,7300
GBP EUR 1,0930 1,2550
GBP RUR 29,7670 124,3330
GBP AMD 507,7940 810,8700
GBP CHF 1,0980 1,3200
GBP TRY 17,8910 28,0450
RUR GEL 0,0300 0,1160
AMD GEL 0,0046 0,0068
CHF GEL 2,8250 3,1460
CHF RUR 24,3530 104,8670
CHF AMD 415,4410 683,9130
CHF TRY 14,6370 23,6540
TRY GEL 0,1330 0,1930
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ვალუტის კურსები