ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,6300 2,6900
USD RUR 62,8600 69,8600
USD AMD 453,5000 633,5000
USD CHF 0,9680 1,0280
USD TRY 5,2900 5,3900
EUR USD 1,1110 1,1610
EUR GEL 2,9620 3,0810
EUR RUR 68,8840 81,0790
EUR AMD 502,0340 733,5710
EUR CHF 1,0660 1,2040
EUR TRY 5,8310 6,7270
GBP USD 1,2560 1,3160
GBP GEL 3,3030 3,5400
GBP EUR 1,0720 1,1950
GBP RUR 76,8140 93,1580
GBP AMD 559,8310 842,8570
GBP CHF 1,1890 1,3840
GBP TRY 6,5020 7,7290
RUR GEL 0,0380 0,0430
AMD GEL 0,0042 0,0059
CHF GEL 2,5580 2,7789
CHF RUR 59,4880 73,1290
CHF AMD 433,5590 661,6430
CHF TRY 5,0350 6,0670
TRY GEL 0,4580 0,5080
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები