ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,6300 2,7000
USD RUR 63,1400 70,1400
USD AMD 454,0000 634,0000
USD CHF 0,9620 1,0220
USD TRY 5,3300 5,4300
EUR USD 1,1090 1,1590
EUR GEL 2,9580 3,0880
EUR RUR 68,7910 81,2630
EUR AMD 501,3560 753,1710
EUR CHF 1,0540 1,2000
EUR TRY 5,8460 6,8020
GBP USD 1,2310 1,2910
GBP GEL 3,2380 3,4860
GBP EUR 1,0490 1,1780
GBP RUR 75,3020 91,7370
GBP AMD 548,8140 850,2440
GBP CHF 1,1540 1,3550
GBP TRY 6,3990 7,6780
RUR GEL 0,0380 0,0430
AMD GEL 0,0041 0,0059
CHF GEL 2,5730 2,8067
CHF RUR 59,8370 73,8610
CHF AMD 436,1020 684,5610
CHF TRY 5,0850 6,1820
TRY GEL 0,4540 0,5060
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები