ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,5050 2,6350
USD RUR 25,6000 95,6000
USD AMD 432,0000 612,0000
USD CHF 0,8740 0,9340
USD TRY 17,6000 19,6000
EUR USD 1,0630 1,0930
EUR GEL 2,6750 2,8660
EUR RUR 25,9710 110,2310
EUR AMD 438,5250 699,0240
EUR CHF 0,8870 1,0690
EUR TRY 17,9530 29,2450
GBP USD 1,2200 1,2600
GBP GEL 3,0560 3,3200
GBP EUR 1,0660 1,2410
GBP RUR 29,6700 127,6920
GBP AMD 500,9840 809,7560
GBP CHF 1,0140 1,2380
GBP TRY 20,5100 33,8780
RUR GEL 0,0260 0,1030
AMD GEL 0,0041 0,0061
CHF GEL 2,6820 3,0150
CHF RUR 26,0390 115,9620
CHF AMD 439,6720 735,3660
CHF TRY 18,0000 30,7650
TRY GEL 0,0980 0,1490
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ვალუტის კურსები