ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,8350 2,9650
USD RUR 25,0000 95,0000
USD AMD 432,0000 612,0000
USD CHF 0,9370 0,9970
USD TRY 16,0000 18,0000
EUR USD 1,0110 1,0410
EUR GEL 2,8840 3,0670
EUR RUR 24,2350 102,2330
EUR AMD 417,9710 666,7390
EUR CHF 0,9120 1,0780
EUR TRY 15,5890 23,9610
GBP USD 1,1760 1,2160
GBP GEL 3,3340 3,6050
GBP EUR 1,0870 1,2500
GBP RUR 28,0170 120,1670
GBP AMD 483,1880 783,6960
GBP CHF 1,0540 1,2680
GBP TRY 18,0220 28,1640
RUR GEL 0,0300 0,1190
AMD GEL 0,0046 0,0069
CHF GEL 2,8440 3,1640
CHF RUR 23,8990 105,4670
CHF AMD 412,1740 687,8260
CHF TRY 15,3730 24,7190
TRY GEL 0,1280 0,1850
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ვალუტის კურსები