ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 3,2800 3,3500
USD RUR 71,3300 76,3300
USD AMD 450,0000 630,0000
USD CHF 0,8880 0,9480
USD TRY 7,2810 7,3810
EUR USD 1,1880 1,2180
EUR GEL 3,9220 4,0560
EUR RUR 83,4470 94,3260
EUR AMD 530,0000 780,0000
EUR CHF 1,0400 1,1720
EUR TRY 8,5450 9,7970
GBP USD 1,3720 1,4120
GBP GEL 4,5000 4,7300
GBP EUR 1,1090 1,2060
GBP RUR 95,7450 110,0000
GBP AMD 608,1080 909,6150
GBP CHF 1,1930 1,3670
GBP TRY 9,8040 11,4250
RUR GEL 0,0430 0,0470
AMD GEL 0,0052 0,0074
CHF GEL 3,4600 3,7725
CHF RUR 73,6170 87,7330
CHF AMD 467,5680 725,4810
CHF TRY 7,5380 9,1120
TRY GEL 0,4140 0,4590
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები