ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,5250 2,6550
USD RUR 25,6000 95,6000
USD AMD 432,0000 612,0000
USD CHF 0,8810 0,9410
USD TRY 17,6000 19,6000
EUR USD 1,0570 1,0870
EUR GEL 2,6820 2,8710
EUR RUR 25,7880 106,3330
EUR AMD 439,6720 700,2440
EUR CHF 0,8900 1,0700
EUR TRY 17,7620 29,0000
GBP USD 1,1960 1,2360
GBP GEL 3,0200 3,2820
GBP EUR 1,0520 1,2240
GBP RUR 29,0380 121,5560
GBP AMD 495,0820 800,4880
GBP CHF 1,0020 1,2230
GBP TRY 20,0000 33,1520
RUR GEL 0,0270 0,1040
AMD GEL 0,0041 0,0061
CHF GEL 2,6830 3,0140
CHF RUR 25,7980 111,6300
CHF AMD 439,8360 735,1220
CHF TRY 17,7680 30,4440
TRY GEL 0,0990 0,1510
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ვალუტის კურსები