ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,6550 2,7050
USD RUR 60,7900 67,7900
USD AMD 455,2000 635,2000
USD CHF 0,9670 1,0270
USD TRY 5,4250 5,5250
EUR USD 1,1110 1,1610
EUR GEL 2,9920 3,0980
EUR RUR 68,0000 79,4360
EUR AMD 507,1190 737,6190
EUR CHF 1,0700 1,1980
EUR TRY 6,0080 6,8690
GBP USD 1,2890 1,3490
GBP GEL 3,4220 3,6490
GBP EUR 1,1050 1,2200
GBP RUR 77,7730 93,5640
GBP AMD 580,0000 868,8100
GBP CHF 1,2230 1,4120
GBP TRY 6,8710 8,0910
RUR GEL 0,0390 0,0440
AMD GEL 0,0042 0,0059
CHF GEL 2,5850 2,7973
CHF RUR 58,7500 71,7260
CHF AMD 438,1360 666,0240
CHF TRY 5,1910 6,2020
TRY GEL 0,4510 0,4980
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები