ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,6550 2,7650
USD RUR 25,6000 95,6000
USD AMD 432,0000 612,0000
USD CHF 0,9290 0,9890
USD TRY 16,9700 18,9700
EUR USD 1,0050 1,0350
EUR GEL 2,6830 2,8450
EUR RUR 24,8430 101,6070
EUR AMD 419,2190 661,6280
EUR CHF 0,9020 1,0600
EUR TRY 16,4600 25,8640
GBP USD 1,1910 1,2310
GBP GEL 3,1620 3,4040
GBP EUR 1,1110 1,2690
GBP RUR 29,2780 121,5710
GBP AMD 494,0630 791,6280
GBP CHF 1,0630 1,2680
GBP TRY 19,3990 30,9450
RUR GEL 0,0280 0,1080
AMD GEL 0,0043 0,0064
CHF GEL 2,6850 2,9760
CHF RUR 24,8610 106,2860
CHF AMD 419,5310 692,0930
CHF TRY 16,4720 27,0550
TRY GEL 0,1100 0,1630
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ვალუტის კურსები