ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,8900 2,9550
USD RUR 60,2100 67,2100
USD AMD 446,5000 626,5000
USD CHF 0,9600 1,0200
USD TRY 5,7550 5,8550
EUR USD 1,0820 1,1320
EUR GEL 3,1740 3,2960
EUR RUR 64,7760 76,6510
EUR AMD 480,9090 716,5220
EUR CHF 1,0310 1,1630
EUR TRY 6,1870 7,1030
GBP USD 1,2860 1,3460
GBP GEL 3,7170 3,9770
GBP EUR 1,1280 1,2530
GBP RUR 75,8570 92,4880
GBP AMD 563,1820 864,5650
GBP CHF 1,2080 1,4040
GBP TRY 7,2460 8,5710
RUR GEL 0,0430 0,0490
AMD GEL 0,0046 0,0066
CHF GEL 2,8330 3,0781
CHF RUR 57,8160 71,5840
CHF AMD 429,2420 669,1520
CHF TRY 5,5220 6,6340
TRY GEL 0,4640 0,5130
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები