ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,5850 2,7150
USD RUR 25,6000 95,6000
USD AMD 432,0000 612,0000
USD CHF 0,8980 0,9580
USD TRY 17,6000 19,6000
EUR USD 1,0730 1,1030
EUR GEL 2,7870 2,9790
EUR RUR 26,2920 110,3330
EUR AMD 442,3810 709,2860
EUR CHF 0,9220 1,1040
EUR TRY 18,0970 29,2060
GBP USD 1,2180 1,2580
GBP GEL 3,1490 3,4150
GBP EUR 1,0570 1,2250
GBP RUR 29,7080 126,4810
GBP AMD 499,8410 813,0950
GBP CHF 1,0420 1,2660
GBP TRY 20,4480 33,4800
RUR GEL 0,0270 0,1060
AMD GEL 0,0042 0,0063
CHF GEL 2,6980 3,0230
CHF RUR 25,4530 111,9630
CHF AMD 428,2540 719,7620
CHF TRY 17,5190 29,6370
TRY GEL 0,1020 0,1540
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ვალუტის კურსები