ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,9300 3,0000
USD RUR 60,3900 67,3900
USD AMD 446,4000 626,4000
USD CHF 0,9590 1,0190
USD TRY 5,6820 5,7820
EUR USD 1,0810 1,1310
EUR GEL 3,2160 3,3430
EUR RUR 65,6330 75,9770
EUR AMD 480,0000 711,2770
EUR CHF 1,0280 1,1630
EUR TRY 6,1020 7,0080
GBP USD 1,2660 1,3260
GBP GEL 3,7090 3,9780
GBP EUR 1,1090 1,2370
GBP RUR 75,6940 90,4090
GBP AMD 553,5820 846,3830
GBP CHF 1,1860 1,3840
GBP TRY 7,0380 8,3400
RUR GEL 0,0440 0,0490
AMD GEL 0,0047 0,0067
CHF GEL 2,8750 3,1283
CHF RUR 58,6730 71,0980
CHF AMD 429,1040 665,5960
CHF TRY 5,4550 6,5580
TRY GEL 0,4770 0,5270
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები