ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,6150 2,6850
USD RUR 62,2300 69,2300
USD AMD 454,5000 634,5000
USD CHF 0,9710 1,0310
USD TRY 5,2680 5,3680
EUR USD 1,1160 1,1660
EUR GEL 2,9580 3,0880
EUR RUR 68,7910 81,2630
EUR AMD 501,3560 753,1710
EUR CHF 1,0700 1,2180
EUR TRY 5,8110 6,7570
GBP USD 1,2570 1,3170
GBP GEL 3,2870 3,5360
GBP EUR 1,0640 1,1950
GBP RUR 76,4420 93,0530
GBP AMD 557,1190 862,4390
GBP CHF 1,1890 1,3940
GBP TRY 6,4580 7,7370
RUR GEL 0,0380 0,0430
AMD GEL 0,0041 0,0059
CHF GEL 2,5360 2,7652
CHF RUR 58,9770 72,7680
CHF AMD 429,8310 674,4390
CHF TRY 4,9820 6,0510
TRY GEL 0,4570 0,5090
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები