ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,8250 2,8900
USD RUR 60,2000 67,2000
USD AMD 448,2300 628,2300
USD CHF 0,9540 1,0140
USD TRY 6,0160 6,1160
EUR USD 1,0550 1,1050
EUR GEL 3,0250 3,1460
EUR RUR 63,0210 74,9050
EUR AMD 472,6560 699,1110
EUR CHF 0,9990 1,1290
EUR TRY 6,3020 7,2820
GBP USD 1,2730 1,3330
GBP GEL 3,5960 3,8520
GBP EUR 1,1430 1,2730
GBP RUR 74,9170 91,7140
GBP AMD 561,8750 856,0000
GBP CHF 1,1870 1,3830
GBP TRY 7,4920 8,9170
RUR GEL 0,0420 0,0480
AMD GEL 0,0045 0,0064
CHF GEL 2,7860 3,0294
CHF RUR 58,0420 72,1290
CHF AMD 435,3130 673,2000
CHF TRY 5,8040 7,0130
TRY GEL 0,4320 0,4800
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები