ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,8850 2,9650
USD RUR 63,2100 70,2100
USD AMD 444,5000 624,5000
USD CHF 0,9500 1,0100
USD TRY 5,6710 5,7710
EUR USD 1,0830 1,1330
EUR GEL 3,1700 3,3090
EUR RUR 67,4470 80,7070
EUR AMD 473,1340 719,3480
EUR CHF 1,0160 1,1590
EUR TRY 6,0730 7,0400
GBP USD 1,1790 1,2390
GBP GEL 3,4010 3,6740
GBP EUR 1,0280 1,1590
GBP RUR 72,3620 89,6100
GBP AMD 507,6120 798,6960
GBP CHF 1,0900 1,2860
GBP TRY 6,5150 7,8170
RUR GEL 0,0410 0,0470
AMD GEL 0,0046 0,0067
CHF GEL 2,8560 3,1211
CHF RUR 60,7660 76,1240
CHF AMD 426,2690 678,5000
CHF TRY 5,4710 6,6410
TRY GEL 0,4700 0,5220
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები