ვალუტის კურსები

ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
USD GEL 2,5350 2,6650
USD RUR 25,6000 95,6000
USD AMD 432,0000 612,0000
USD CHF 0,8810 0,9410
USD TRY 17,6000 19,6000
EUR USD 1,0540 1,0840
EUR GEL 2,6850 2,8740
EUR RUR 25,8170 106,4440
EUR AMD 433,0650 700,9760
EUR CHF 0,8880 1,0670
EUR TRY 17,7810 29,0300
GBP USD 1,2200 1,2600
GBP GEL 3,0930 3,3580
GBP EUR 1,0760 1,2510
GBP RUR 29,7400 124,3700
GBP AMD 498,8710 819,0240
GBP CHF 1,0220 1,2460
GBP TRY 20,4830 33,9190
RUR GEL 0,0270 0,1040
AMD GEL 0,0041 0,0062
CHF GEL 2,6940 3,0250
CHF RUR 25,9040 112,0370
CHF AMD 434,5160 737,8050
CHF TRY 17,8410 30,5560
TRY GEL 0,0990 0,1510
{{calc.sum | number : 4}}
თარიღი ვალუტიდან ვალუტაში ყიდვა გაყიდვა
{{h.start | date : 'dd.MM.yyyy HH:mm'}} {{h.currency}} {{h.fromCurrency}} {{h.buy}} {{h.sell}}
ვალუტის კურსები