სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი სესხები
საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის ფარგლებში
POS ტერმინალი
უკონტაქტო ტექნოლოგიით აღჭურვილი პოს ტერმინალი
ბიზნეს სესხები
თქვენი ბიზნესისთვის - ვითიბი ბანკი გთავაზობთ სრულ საბანკო მომსახურებას
ვალუტის კურსები