საჯარო ინფორმაცია

შეტყობინება მოწვევაზე სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის ღსს ბანკი ვეტებეს 2019 წლის 28 იანვრის გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება ბანკი ვეტებეს 2017 წლის 25 აგვისტოს გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება ბანკი ვეტებეს 2017 წლის 2 ივნისის გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება ბანკი ვეტებეს 2016 წლის 17 ნოემბრის გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება ბანკი ვეტებეს 2016 წლის 24 მარტის გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება ბანკი ვეტებეს 2015 წლის 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის საჯარო სააქციო საზოგადოება ბანკი ვეტებეს 2015 წლის 13 ოქტომბრის გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის ღსს ბანკი ვეტებეს 2014 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის ღსს „ბანკი ვეტებეს“ 2013 წლის 23 ივლისის გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერის ღსს ბანკი ვეტებეს 2011 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერთა წლიური საერთო კრება - 31 მაისი, 2019 სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება_13.11.2015 სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება სს ვითიბი ბანკ ჯორჯიას წესდება მიმდინარე ანგარიში 07.06.2011 მიმდინარე ანგარიში 23.03.2011 მიმდინარე ანგარიში 24.02.11 მიმდინარე ანგარიში 08.02.11
ვალუტის კურსები