უკან დაბრუნება ცვლილება მომსახურების პირობებში

მიმდინარე წლის 01 ოქტომბრიდან, ვითიბი ბანკში შეიცვალა უმოძრაო ანგარიშების მომსახურების ტარიფი.
ცვლილების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში:

უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო 

არსებული ტარიფი

უფასო

ახალი ტარიფი

10 GEL

  • უმოძრაო ანგარიშების ყოველთვიური საკომისიო ეჭრებათ პასიურ კლიენტებს, რომლებსაც 2 წლის განმავლობაში არ ჰქონიათ ბრუნვა მიმდინარე და საბარათე ანგარიშებზე 
  • რამდენიმე უმოძრაო ანგარიშის შემთხვევაში კლიენტს ეჭრება მხოლოდ ერთი საკომისიო. 
  • საკომისიოს დარიცხვა წყდება: ა) კლიენტის ნებისმიერ ანგარიშზე რაიმე სახის ოპერაციის განხორციელებისას, ბ) ანგარიშებზე ნაშთის ამოწურვისას
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები