უკან დაბრუნება სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ  2022 წლის 3 მაისს დააკმაყოფილა სს “ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრების -  მერაბ კაკუალიასა (პირადი ნომერი 01017001286) და  გოჩა მაცაბერიძის (პირადი ნომერი 01019001595) 2022 წლის 2 მაისის განცხადება სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობიდან გასვლის ფაქტის რეგისტრაციის შესახებ.
შესაბამისად, მერაბ კაკუალია და გოჩა მაცაბერიძე აღარ წარმოადგენენ სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს.
 

ვალუტის კურსები