უკან დაბრუნება ცვლილება მომსახურების პირობებში

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 20 ივნისიდან იცვლება ბანკის სალაროდან ფიზიკური პირების ანგარიშებზე ლარსა და აშშ დოლარში ნაღდი ფულის შეტანის ტარიფი. 

ცვლილების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში:

კლიენტების მიმდინარე და საბარათე ანგარიშებზე ლარსა და აშშ დოლარში ნაღდი ფულის შეტანა ბანკის სალაროდან

არსებული ტარიფი

უფასო

ახალი ტარიფი

1 ლარი * - თუ თანხა 1,000 ლარზე / 300 აშშ დოლარზე 
უფასო - თუ თანხა >
1,000 ლარზე / 300 აშშ დოლარზე

* 1.  ფასიანი ტარიფი მოქმედებს მხოლოდ 10:00-დან 18:00 სთ-მდე იმ  ფილიალებში, სადაც განთავსებულია ნაღდი ფულის მიმღები პროგრამულ-ტექნიკური მოწყობილობები (კიოსკები ან/და cash-in ბანკომატები).

2.  თუ კლიენტის მიერ ლარსა და აშშ დოლარში ჯამურად შემოსატანი თანხის მოცულობა აღემატება 1,000 ლარის ექვივალენტს, სალაროში თანხის მიღება უფასოა

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ვითიბი ბანკის მომსახურებით

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები