შეავსე განაცხადი გარანტირებულად საუკეთესო პირობა სამომხმარებლო სესხზე

ვითიბი წარმოგიდგენთ სამომხმარებლო სესხს გარანტირებული პირობებით.

სესხის აღებიდან ერთი თვის ვადაში, თუ სხვაგან დაგიმტკიცებენ უკეთეს ეფექტურ განაკვეთს, ჩვენ შეგიმცირებთ პროცენტს ან გაგინულებთ პორტირების ხარჯს და დაგიბრუნებთ გაცემის საკომისიოს.

 

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

12.4%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

18.8%-დან*

სესხის მინიმალური თანხა

400 GEL

სესხის მაქსიმალური თანხა

45,000 GEL

სესხის მაქსიმალური ვადა

48 თვემდე

სესხის ვალუტა

GEL

ერთჯერადი საკომისიო

1% - 2%

ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა

0% - 2%-მდე

სესხის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო

1%

ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო

1.50 GEL

რას ნიშნავს ბანკის მიერ გარანტირებული პირობა?
იმ შემთხვევაში, თუ სესხის გაცემიდან ერთი თვის (30 კალენდარული დღის) განმავლობაში, თქვენ სხვა საბანკო დაწესებულებაში დაგიმტკიცდებათ იდენტური პარამეტრების (მიზნობრიობა, ვადა, ვალუტა და ოდენობა) მქონე სამომხმარებლო სესხი უკეთესი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით და წარმოადგენთ აღნიშნულის დამადასტურებელ დოკუმენტს, მაშინ ბანკი დაგიკორექტირებთ სესხის საპროცენტო განაკვეთს ან სესხის სხვა საბანკო დაწესებულების მიერ გადატანის შემთხვევაში, დაგიბრუნებთ გაცემის ერთჯერად საკომისიოს და, ასევე, წინსწრებით დაფარვის საკომისიოს.


*ეფექტური პროცენტი დათვლილია 45,000 ლარზე, 1 წლის ვადით

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები