უკან დაბრუნება ექსკლუზიური პირობები

ჩვენ გთავაზობთ ინდივიდუალურ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მაქსიმალურად ითვალისწინებს თქვენს ყველა სურვილსა და მოთხოვნას. დეპოზიტები მაღალი საპროცენტო განაკვეთებით, პრესტიჟული საბანკო ბარათები და სხვა პროდუქტები განსაკუთრებული პირობებით, საიმედო დამხმარე გახდება თქვენი კაპიტალის მართვაში.

მომსახურების ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ანგარიშების გახსნა და წარმოება 
  • საქართველოში არსებული ყველაზე მაღალი რანგის ბარათები
  • სპეციალური პირობები საოპერაციო პროდუქტებზე
  • მაღალი სარგებელი საანაბრე პროდუქტებზე
  • დაკრედიტების ექსკლუზიური პირობები ნებისმიერი მიზნისათვის
  • ვალუტის ინდივიდუალური, საბირჟოსთან მიახლოებული კურსები
  • უნიკალური დისტანციური სერვისები
  • ოპერაციების წარმოება მინდობილობების საფუძველზე
ვალუტის კურსები