უკან დაბრუნება ექსკლუზიური პირობები

ჩვენ გთავაზობთ ინდივიდუალურ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მაქსიმალურად ითვალისწინებს თქვენს ყველა სურვილსა და მოთხოვნას. დეპოზიტები მაღალი საპროცენტო განაკვეთებით, პრესტიჟული საბანკო ბარათები და სხვა პროდუქტები განსაკუთრებული პირობებით, საიმედო დამხმარე გახდება თქვენი კაპიტალის მართვაში.

მომსახურების ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ანგარიშების გახსნა და წარმოება 
  • სპეციალური პირობები საოპერაციო პროდუქტებზე
  • დეპოზიტები, რომლებიც შემუშავებულია თქვენი მოთხოვნების გათვალისწინებით
  • დაკრედიტების ექსკლუზიური პირობები ნებისმიერი მიზნისათვის
  • ვალუტის ინდივიდუალური, საბირჟოსთან მიახლოებული კურსები
  • უნიკალური დისტანციური სერვისები
  • საინკასაციო მომსახურება
  • კონსოლიდირებული ანგარიშგება საბანკო ანგარიშებზე განთავსებული სახსრების მიხედვით
  • ოპერაციების წარმოება მინდობილობების საფუძველზე
  • სადაზღვევო პროდუქტები ექსკლუზიური პირობებით
ვალუტის კურსები