უკან დაბრუნება ანაბრის კალკულატორი

35 დღე
{{calc.getDepositInGel() | currency:"":2}}
{{calc.getCurrencyRate()}}
საპროცენტო განაკვეთი {{calc.selectedCurrency.title}}
{{calc.interest}}%
ანაბრის ჯამური თანხა {{calc.selectedCurrency.title}}
{{calc.getSumAmount() | currency:"":2}}
სარგებელი {{calc.selectedCurrency.title}}
{{calc.sum | currency:"":2}}
საპროცენტო განაკვეთი GEL
{{calc.GetInterestForGel()}}%
ანაბრის ჯამური თანხა GEL
{{calc.getSumAmountInGel() | currency:"":2}}
სარგებელი GEL
{{calc.sumGEL | currency:"":2}}
ზღვრული კონვერტაციის კურსი (*ნიშნული, რის ზემოთაც უკუკონვერტაცია წამგებიანია)
{{calc.getBreakEvenRate() | number:4}}
ვალუტის კურსები